Gayrimenkul (Emlak) Alımıyla Vatandaşlık Hakkı Kazanılması

Gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık almak isteyen kişilerin bu süreçte en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın almış olması sonrasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması istenir ve Türk Vatandaşlığı talebi alınır. Gayrimenkulün fiyatı Gayrimenkul Değerleme Raporu ile belgelenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlığın onaylaması sonrası yine bakanlığın talebi üzerine üç yıl satılamaz şerhi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konur. Ardından vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek başvuru işleminin son aşamasına gelinmiş olur. Ardından nüfus müdürlüğü işlemleri tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almaya hak kazanırsınız.

Yatırım İle Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

  • Gayrimenkule ait Tapu Senedi Belgesi
  • Kimlik belgesi/ Pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
  • Gayrimenkul Değerleme Raporu,
  • Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
  • 1 adet alıcının ve2 adet satıcının son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları
  • Gayrimenkule ait “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
  • Vergi numarası,
  • Banka onaylı havale dekontları
  • Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman
  • Temsil var ise temsile ilişkin belge/vekalet

400.000 USD Gayrimenkul Satış̧ Değeri Nasıl Belirlenir?

Gayrimenkul satış bedeli ve değerleme raporuyla tespit edilen piyasa değerinin yönetmelikte aranan 400.000 USD değerden yüksek olması gerekmektedir. Satış değerini belirleyebilmek için satış günü T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak işlem yapılmaktadır.

Gayrimenkulün Satış̧ Bedeli Karşı Tarafa Nasıl Ödenmelidir?

Gayrimenkulün satış bedelinin yabancı bir ülkedeki veya Türkiye’deki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk Lirası olarak transfer edilmesi mümkündür. Satış ücretinin alıcı hesabından gönderildiğinin ve satıcı hesabına yatırıldığının banka onaylı dekontlar ile kanıtlanması gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nereden Alınır Ve Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Gayrimenkul Değerleme raporu, BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu) internet sayfasında yayınlanmış olan yetkili değerleme kuruluşlarından alınmaktadır. Başvuru tarihinde, Gayrimenkul Değerleme raporunun düzenlenme tarihi üzerinden en fazla üç ay geçmiş olmalıdır. Değerleme raporu vatandaşlık başvurusu tamamlanıncaya kadar geçerli sayılmaktadır.

Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırımıyla Türk Vatandaşlığı kazanmak için, taşınmazı 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmektedir.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Uygunluk Belgesi düzenlemekle yetkili olan mercidir. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için gönderilir. Başvuru sahibine ise e-mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Uygunluk Belgesi teslim alındıktan sonra, Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü’ne vatandaşlık başvurusu yapılması gerekmektedir.

Satın Alınan Gayrimenkulün Niteliği Önemli Midir?

Hayır. Satın alınan gayrimenkulün niteliğinin herhangi bir önemi yoktur. Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir. Ancak, noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması durumunda ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş gayrimenkul niteliğinde olması istenmektedir.

Tapuya Konulan 3 Yıllık Şerh Süresi Tamamlanmadan Gayrimenkulün Satışı Yapılabilir Mi?

Evet. Gayrimenkulün satışı mümkün olmakla birlikte söz konusu durum Tapu Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Bunun üzerine, vatandaşlık ile ilgili durum yeniden değerlendirmeye alınmaktadır.

Türk Vatandaşlığı İçin Satın Alınacak Gayrimenkul Çok Sayıda Olabilir Mi?

Evet. Sadece tek bir gayrimenkul satın alınmış olması zorunlu değildir. Birden fazla gayrimenkul, bedelleri toplamı 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış̧ ise en az 1.000.000 USD değerinde; 13.05.2022 tarihi ve sonrası için ise en az 400.000
USD
olması şartıyla satın alınabilmektedir.

Gayrimenkullerin Tamamının Aynı Zamanda Mı Satın Alınması Gerekir?

Hayır. Farklı zamanlarda satın alınan gayrimenkuller için başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz ya da taşınmazların değerinin en az 1.000.000 USD; 13.05.2022 tarihi ve sonrası alınan taşınmaz ya da taşınmazların değerinin ise en az 400.000 USD olması gerekmektedir.

Kaynak: www.atakurumsal.com